top of page

תחומי עיסוק

דיני עבודה

דיני העבודה עוסקים בהסדרה משפטית של הזכויות והחובות של העובדים והמעבידים. משרדנו עוסק בדיני העבודה על כל רבדיהם: הרעת תנאים במקום העבודה, פיטור עובדת הנמצאת בשלבי היריון, פיצויי פיטורים וחישובם, פירוק חברות, בדיקה מקיפה של תקינות תלושי השכר, קבלת דמי מחלה ותביעות פיצויים עקב אובדן כושר עבודה. כמו כן, משרדנו עוסק בפעילות משפטית ענפה גם בצד המעסיקים: בחוזי העבודה, שלילת פיצויי פיטורים (בהתאם לנסיבות), בדיקת תקינות תלושי משכורת, בקשה להיתר הפיטורים של עובדת בהריון, גניבת לקוחות ע"י עובדי החברה, ועוד.

דיני משפחה

דיני המשפחה עוסקים בזכויות ובחובות הנגזרות מדיני המעמד האישי והמשפחתי. משרדנו מטפל בייצוג משפטי ומקצועי בתחום דיני המשפחה: גירושין, אלימות במשפחה, תשלומי המזונות (הגדלת / הפחתת תשלומי מזונות) נישואים אזרחיים, ידועים בציבור, הסכמי ממון, ענייני שלום בית, גניבת זרע, משמורת על קטינים, משמורת משותפת, הסדרי ראייה, צוואות וירושות, יפוי כוח מתמשך ועוד.

מקרקעין ונדל"ן

דיני המקרקעין עוסקים בזכויות ובחובות אשר קשורות לשימוש שלנו במקרקעין. משרדנו עוסק במכירה, רכישה, חוזי השכרה, בניה, הוספת מרפסות, הסכמי שיתוף, פניות לקבלנים, העברה ורישום של זכויות במקרקעין, קבוצות רכישה וייעוץ משפטי מקצועי בתחום התוכנית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38). בנוסף, עורכי הדין במשרדנו מעניקים ייצוג משפטי במקרה של פינוי פולש ושמירה על זכותו הקניינית של אדם במרחבו הפרטי.

bottom of page